De Stichting

Stichting Health Care Trust Nederland
Klaprooskamp 138
2353 GG LEIDERDORP
Kamer van Koophandel 34236107
RSIN 815025002

Ons email adres is   regdig138@gmail.com

De stichting is ingeschreven in het ANBI register, wat inhoudt dat giften over het algemeen aftrekbaar zijn van de belasting.

Doel van de stichting is het genereren van gelden om daarmee het Mahathma Gandhi Home in Pondicherry, India in stand te houden. Dit is een project dat opvang biedt aan oudere vrouwen die anders om uiteenlopende redenen op straat zouden leven.
Zij tracht dit doel te bereiken door het publiceren van deze website en het regelmatig laten verschijnen van een nieuwsbrief, en verder alles te ondernemen wat het doel dient.
Op dit moment bied het Home onderdak aan 20 vrouwen.

Het bestuur bestaat uit:
Pien Zwaan, voorzitter  en Thijs Witteman, secretaris en penningmeester.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

Pien Zwaan
Thijs Witteman

Elk jaar brengt het bestuur, ook al is het een betrekkelijk klein project, een financieel verslag uit.  Daaruit valt op te maken, dat, buiten de bankkosten om,  alle inkomsten worden afgedragen aan het project.

Voor een overzicht van alle financiële verslagen gaat u naar deze pagina

BANK gegevens:

Stichting Health Care Trust Nederland,

Klaprooskamp 138

2353 GG LEIDERDORP

IBANnummer:  NL48INGB0004345532

BICnummer:  INGBNL2A